БГ EN

СТРАТЕГИЯ НА СИРМА ГРУП ЗА ПЕРИОДА 2018-2022

Сирма се фокусира в процеса на трансформацията на организациите към “интелигентни организации”. Ние имаме технологии и know how за всички етапи от този преход – от събирането на данни – вътрешни, външни, структурирани, неструктурирани, отворени, свързани, “тъмни” и т.н.; през изграждането на моделите и хранилището на знания, разработване на аналитични модели и модели за предвиждане, базирани на изкуствен интелект, до предоставянето на “човешки” интерфейси от ново поколение към вътрешни и външни потребители.